BUKU 2 MUNYANG DJIMIDANG

Masjid Taqwa Seritanjung

Masjid Taqwa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

BUKU SILSILAH KELUARGA

 

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

 

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

1349692879186

HA. ROZAK ABUHASAN, MBA Penyusun

KATA PENGANTAR Cetakan ke-1

 

Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahim atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

 

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

 

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 

 

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

AAEAAQAAAAAAAAZWAAAAJGRjZDNlZDdkLTYyODktNDY2My05YmU4LTk2MWZhYmQ3NjQwYg

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA


BUKU 2 MUNYANG DJIMIDANG

Munyang Djimidang adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 1. DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 2. H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 3. LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 4. H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 5. RUNGKUP (NUR AMIN)

 

KELUARGA BESAR MUNYANG DJIMIDANG

DJIMIDANG isterinya NAFSIAH dikaruniahi 4 orang anak                              1. GULU YAH  2. MULKAN (PAIT)  3. KONENG   4. HADIAH

 

1. H. GULUH YAH # 1. AHMAD #2 H. KIDUL  TG. ATAP        

2. PAIT (MULKAN) # HASIPAH binti NIDANDAK  *)                                                                     anak 7 orang : 1. SITI HADIAH 2. ABUHASAN  3. PATIMAH (ENOT)  4. HATIMAH                                        5. NAFSIDAH (KONENG)  6. NAFSIAH (KCEK)  7. HABAL (alm)

*) NIDANDAK # NARISAH –> anak : 7 orang                                                                                                               1. HASIPAH (GULU CEPOT) # MULKAN (PAIT)                                                                                 2. LETON # DIJAH                                                                                                                                   3. PUTIH KARIT (PUTIH JELAS) #                                                                                                         4, TENGAH # H. HANAFI                                                                                                                       5. KONENG di Menanti                                                                                                                           6. KCEK # BAHUNI di Kemambang                                                                                                     7. SABAL # HAMID bin TOJIB # SARI`AH

3. KONENG # H. TAMLASO

4. HADIAH # HIBIR


 

1.   H. GULUH YAH # 1. AHMAD #2 H. KIDUL  

 •       Anak dari suami #2 H. KIDUL 1 orang yaitu  H. BEDAH # H. NUSI
 •       Anak dari suami #1 AHMAD 5 orang yaitu :

1.1. H. NUNUH # H. BURHAN

1.1.1. Jailani

1.1.2. Nuriah

1.1.3. Siti

1.1.4. Toni Tebedak

1.1.5. Gofar Palembang

1.2. H. ABUBAKAR TG. ATAP # H. ALIFAH

1.2.1. Ahmad # Pat –> Latofah, Sangkut

1.2.2. Sulai # Rahayu –> 1.Rohima # Kurni    2. Patmah # Sabirin   3. Musa # Ita                                                                      4. Abd Rahman # Yuhana   5. Rudi

1.3. SENAP # H. ARSYAD

1.3.1. Siti # Sahmin

1.3.2. Surya # Sahbudin

           1.4. SITI ROGAYAH # H. ROIS TG. ATAP

1.4.1. Muhammad (alm)

1.4.2. A. Karim (alm)

1.4.3. Asia # H. Nangcik    –> 1. Aminuddin (alm)  2. Sapuroh (alm)                            3. Sabeha # Zamrowi (–>  1.Sangkut 2.Sakroni 3.Kurbia 4.Maryani  5.Sakdiah.

1.4.4. Kohar (alm)

1.4.5. Hajri # Rus di Prabumulih

1.4.6. Hasbullah (alm)

           1.5. UMAR # MIS

1.5.1. Nun # Sakri # Mat Huyah # M. Rozali # Saini

1.5.2.Ahlan di Lampug #

1.5.3. Nurlela # Sobri di Kertapati Palembang

1.5.4. H. Ali Pisol #                    #

1.5.5. Jamik # Abdullah  –>1Suhairi, 2Iwan Zamhuri, 3Yulianti, 4M.Taswis,            5Nur Aini # Abu Tolib*)  6 Fitri Yuanita 7.Yudil Dani 8.Muh. Said                                   9.Hendriansyah

          *) anak Nur Aini –> Tina Malinda,  Faturrahman

1.5.6.  Siti # ……….. –> Saiful

1.5.7. Arsyad (anak bawaan) # Sabal

–> Maryam, Sop, Hop, Muhammad, Kartobi, Buhori

  (anak dari suami #2 H.KIDUL 1 orang yaitu H. BEDAH)

1.6. H. BEDAH # H. NUSI bin KANIDIN#GULU ROBI`AH) 3 orang

        1.6.1. CIK INAH # H.M. ZEN –>     1. Usman 2 Sofyan Zen  3. Hj. Siti Aminah*)

                 *) Hj Siti Aminah # Drs. H. Ahmad Fikri  anak 7

 1. Ir, Rizamal Mahmudin # Dra Siti Mursih
 2. Ahmad Rizal # Marhan Sumiati
 3. Farudah Mayasari, SP# Hermanto, SP
 4. Chairul Umam SAg#Yetti Arius SAg
 5. Riana Darmayanti SE#Yos Barliansyah SE
 6. IndahKurniati, STh.I
 7. Alex Nurrahman

ANAK BAWAAN H.M. ZEN # H. MUNAH 12 orang:

 1. Bahtiar #. H. Tiha
 2. H. Holilah # H. Hasan
 3. H. Nawawi # H. Maryam
 4. Marzuki # Habibah
 5. HM. Nur Zen # Hj. Halimah
 6. Hj. Rohilah # H. Ali Alwi
 7. Ali Husin # Siti # Aswi
 8. Hasan (alm)
 9. Hj. Rusnaini # H. Abuhasan
 10. M. Ali Hanafiah # Tareha
 11. Drs. Ibrahim Zen # Hj. Mahbubah # Syamsiah
 12. Harun # Fatimah

 

              ANAK BAWAAN H.M. ZEN # H. SITI  4 orang:

              1. Rusmawati, 2. Marhon   3.Siti  Zuhro ST  4. Fauzi

 

        1.6.2. CIK NING #  ………..   –> Fatimah 2. Mastiah (stek)

        1.6.3. BASRI # ISET (AISAH) anak 8

                  1. Nurhaidah # M. Holil –> Hodijah, Fadila                                                                        2. Idham # Amisah –> Leti, Isliani, Sua                                                                               3. Ascik # Komain # Somad –> #1 Muhaimin                                                                                                                      –>#2 Asmia,Saparudin,Fauziah                                            4. Karihin # Nur Suhadah –> Susilawati, Sopriah

                  5. Ishak (alm)

                  6. Julaiha # Mukoldi –> Muslim, Marlia, Suprianto, Mulyana                                        7. Zila # Karhi –> Kusnedi, Zuhria (anak angkat)

                  8. Bihijah (alm)

 

KELUARGA BESAR MUNYANG MULKAN (PAIT)


2. PAIT (MULKAN) # HASIPAH (GULU CEPOT) binti NIDANDAK

2.1. SITI HADIAH   # PANDAK

 

2.2. ABUHASAN # HJ. PATEMAH (TEMAH) binti H. Asyir, bin ABUBAKARUDDIN (Munyang Berok)

2.2.1. M. TOHIR # RUMAYAH # ROSIDAH

2.2.2. HJ. DJAMIAH # H. ABAS PUTIDAN

2.2.3.  NUHORI (alm)

2.2.4. ROBI`AH # MASRI bin H. PUTIH MALIAN

 

20180331_094226a. rozak abuhasan dan siti djuairiah

2.2.5. H.A. ROZAK ABUHASAN, MBA bin ABUHASAN bin MULKAN (PAIT) bin DJIMIDANG             # Hj. SITI DJUAIRIAH  bt. M. NUR H. SYA`UR    bin  H.AMANG bin H. RUNDUP

1) Iswan Sapradi, SE # Suwena bt. Riduan

Aditya RamaFadhilah                                                                                      Alvinno Satria Febrian

                     2) Zulfandi Musairy, SE # Musta`inah, SPd.I. binti H.M. Zaki bin  H.                  Sofuan bin H. Daham # Koneng Biah binti H. Rundup

                Fannia Athirah                                                                                                                  Adli Rikza Adhari

3) Danifran Hafizin AMd. Kom, SKom # Dewi Evilliawati AMd.Kom binti              H. Mahmud Muradi # Hj.Kastila bin Sanuri # Tukiyem

     Muhammad Raihan Hafizin                                                                                          Maisya Reva Ramadhania

4) Deddi Suarly, SE # Muharani Irmawati, AMd

      Rivia Nanda Anindita                                                                                                      Nadinda Nindiara

5) Efrina Murdianasari, SE # Irfan Maolani, S.Sos. bin (H. Maman Syafe`i #           Hj. Enok Hasanah)

     Raisyah Fadhilah Maolani                                                                                               Muhammad Arkan Sirad

6) Fahlia Astari, S.Sos # Kharisma Muhammad, S.Sos bin (H. Djulianto SH #

     Muhammad Rafi Al-Kautsar

 2.2.6. MUSA (alm)

2.2.7. SALAMAH

2.2.8.ISHAK ABUHASAN # IRMAWATI bt. M. Nasir # YUSNIARTI  bt. Burlian                            anak dari isteri Pertama 11 orang  –> 1. Rismiyati # Rusli   2. M. Gafur (alm)  3. A. Rauf Fitriadi # Novi #      4. Sri Hastuti SPd # Muh. Hamid SPd   5. Indra Wahyudi   6. Rafe`ah (alm)  7. Ani Afriani  8. Ramadhan  9. Syamsuwijaya,  10. Syamsilia, 11 Nurhidsayah (alm)

2.2.9. Hj. FATIMAH ABUHASAN A.Md # H. M. RIDHO bin H. MURSYID GOFAR                                   1. Tuti Maulida Rahmana # Jun Harbi,                                                                                               2. Muhammad Habibi,                                                                                                                           3. Azan Farid Wajiddi

2.3. ENOT (PATIMAH) # 1. HABLI  #2. HATIDIN                                                                                       Dari suami Habli anak : Hj. Halimah # 1. Abdullah (tidak ada anak) # 2. Nuri (tidak             ada anak)

Dari suami HATIDIN anak-anak :                                                                                                        1. Buhaya # 1. Usman # 2. Abas bin H. Asyir                                                                                    2. Chodidjah # Subni                                                                                                                              3. Aisyah # M. Yusup                                                                                                                              4. A. Nawawi (alm)

 

2.4. HATIMAH # AMER                                                                                                                                 1. Muhammad Hosian                                                                                                                           2. Umar (alm)

 

2.5. KONENG (NAFSIDAH) # A. GOFAR                                                                                            2.6. KCEK (NAFSIAH) # A. GOFAR                                                                                                                  A. GOFAR # 1. NAFSIDAH # 2. NAFSIAH                                                                                            anak 7 orang :                  1. Cik Udah (alm)  2. Cik Nang (alm)  3. Husnah  4. Cik Man                                                          5. Asis  6. Abusama    7. Salim

2.7. HABAL (alm)

 

 

3. KONENG # H. TAMLASO

3.1. MISNAH #1 H. ASYIR alias H. JONGKER anak 2 orang ABAS dan BUSONI (alm) ***)

anak bawaan  H. ASYIR # H. SABAL MISNAH 13 orang *)                                                          anak bawaan  H. ASYIR # DJAMA`AH (H. DJAMAK) 2 orang **)

MISNAH #2 BUNTAK anak 1 orang SYUKUR # NAIDAH

MISNAH #3 BAHRIN –> tidak ada anak

MISNAH #4 H. ASYIR (H. JONGKER) –> tidak ada anak

*) 1. H. MUNAH 2. H. UMAR 3. H. DERI 4. NUR (alm) 5. H. SOBIR  6. H. MASNING 7. ABDUL MADJID  8. HJ. TEMAH (HJ. PATEMAH) 9. HASYIM  10. HJ. ROMLAH  11. NURI  12 TIET (MASTIAH)  13.H. ACHMAD

**)  USMAN DAN ALI ZAHIR

***) ABAS DAN BUSONI (alm)

Anak bawaan H. TAMLASO # RINUT  3 orang

 1.  H. AMINAH # H.A. HAMID –> Apipah, Rohilah, Nabawi, Azaliah
 2.  NAWAR # NUN –> Lam, Mariam, Mas, Ibrahim
 3.  M. SAID # ASMAH –> Mastiah, Sumarni, Husnah Pait, Kelat

Anak bawaan  RINUT # MAL ALI  –> 1 orang : GOLOK AHMAD # PATIMAH bt PUTIH MALIAN


4. HADIAH # HIBIR

4.1. ALIAS # AISYAH

4.2. AYUB # SITI ASIA (wak CIK)

4.3. ASIS # SAINAH # NAFSIAH

 

 

KELUARGA BESAR MUNYANG NIDANDAK

 

NIDANDAK # NARISAH –> anak : 7 orang                                                                                                               1. HASIPAH (GULU CEPOT) # MULKAN (PAIT)                                                                                 2. LETON # DIJAH                                                                                                                                   3. PUTIH KARIT (PUTIH JELAS) #                                                                                                         4, TENGAH # H. HANAFI                                                                                                                       5. KONENG di Menanti                                                                                                                           6. KCEK # BAHUNI di Kemambang                                                                                                     7. SABAL # HAMID bin TOJIB # SARI`AH


 

 

BUKU 4 MUNYANG LAMSIDIN

1349692879186

HA. ROZAK ABUHASAN, MBA Penyusun

BUKU SILSILAH KELUARGA

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-1

 Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahim atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR   Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

KATA PENGANTAR  Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

Masjid Taqwa Seritanjung

Masjid Taqwa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

BUKU 5 MUNYANG H. MAT isteri SABAL HANIFAH

Munyang H. MAT adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 • DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 • H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 • LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 • H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 • RUNGKUP (NUR AMIN)
MUNYANG LAMSIDIN
Anak 6 orang :
1. H. BALTIMAH (H.PATIMAH) # H. BALAS
    anak-anaknya : Alias, Tengah, Golok, Koneng Patik, H. Bun Yamin, H. Maimun dan
    H. Didah
2. H. HADI # RUKIM
     Anak-anaknya : Tengah Muin, Sabal, Cik Badiah
3. H. AYU # H. GIAR
     Anak-anaknya : tidak punya anak
4. PUTIH MALIAN # CIK SAWA
      Anak-anaknya : Cik mas dan Mar Derham, Mahina, Hamsunah
5. H. UNING # PUTIH NYANTAK
     Anak : Mat Soleh, Zubaidah, M. Nur, Maimunah, Abdul Hamid
6. ZALEHA # PUTIH NYANTAK
     Anak : Yusup, Golok Ama dan Wahyu
—————
1. H. BALTIMAH (H.PATIMAH) # H. BALAS
    anak-anaknya :
    1.1.  Alias # H. Guluh
            1.1.1. Ayuning #…..  anak: Rusdi, Fahrudin, Zaki, Asmiyah, Hj. Nurbaiti
            1.1.2. Arfai # 1. Asia  # 2. Fatimah #3. Nurama
                       anak: #1. alm #2 tidak ada anak #3 Khodijah, Ilyasa
             1.1.3. Nazuah # H. Umar
             1.1.4. Hj. Halimatusakdiah # Abukusim
                    anak : 1) Rusmaniah # Dumyati Burhan
                                2) Hj. Zaidah #1. HM. Zen Mekkah  #2 H. Muh. Hakki SMHK
                                3) Fitriah (alm)
                                4) Fahmi # Sakdiah A. Nawawi
                                5) Tol`ad # Efi
                                6) Nuzha # Zulfikar Rozali
                                7) Ilyas # Ummu Kalsum
                                8) Imron (alm)
                                9) Hj. Ida Royani
           1.1.5. Jamilah # ………..   anak : Wati, Lin, Fauzi
           1.1.6. Zumari (alm)
           1.1.7. Ismail # …………. anak : Santi
    1.2. Tengah # …………
             1.2.1. Hawah # ……….  anak : Agus, Alwi, Sum, Siti
             1.2.2. Amrin # ………. anak : Yati, M. Lini
    1.3. Golok # Pandak Tg. Atap
           anak:  Hayani anaknya Ras
                        Rumayah anaknya Hadisyah
                        Darmawi Palembang
                        Nazaruddin Jakarta
                        Mahzi anaknya : Sum, Ujang, Din, Ridwan, Yusdang, Biro
    1.4. Koneng Patik (Fatimah) # Muh. Rifin
            anak : Wardi # ………….. anaknya : Non Ayu, Suhaili, Amelia
                        Mat Rozi # ……….  anaknya : Rusian, Ana, Mamat
                        Nurdin # ………….. anaknya : Yati, Hatia, Syukri
    1.5. H. Bun Yamin # # Misnah
            1) Komaruddin
            2) Wisnu
            3) Siti Kartini # Dumyati H. Sotar
            4) Mat Amin
            5) Patimah
    1.6. H. Maimun # H. Umar bin H. Asyir
            1) Nazulah # Ahmad Nawawi
            2) A. Sirod
            3) Darwis (alm)
            4) Tarbiyah (alm)
            5) Fatahillah (alm)
            6) Tareha # Alifiah bin HM. Zen
    1.7. H. Didah # Mageni bin Mat Zen bin Akin
            1.7.1 Zakiah # M. Zen anak : Amir Hamzah, Ida, Lin
            1.7.2 Nazori # Aisyah anak : Almi, Anidah, Muliani, Jamaluddin, Heriyani, Iwan
                     Hadis, Marjeni
            1.7.3 Ruzemah # A. Latif anak : Edi, Eri Firman, Julia, Rimbo-Rimbo
            1.7.4 Subron # Erna Rolia anak : Agus, Yuli, Dedi
            1.7.5 Maryati # Abubakar anak : Deni
            1.7.6 Kamaluddin # Tin anak : Eka
            1.7.7 Jazilah # Aladdin anaknya : Al Muzani
            1.7.8 Zumiro # Awi
2. H. HADI # RUKIM
     2.1 Tengah Muin # ………. anak :
            1) Homsiah anaknya Abubakar, Siti Mariam  Jamilah, Ibrahim, Rokoiyah, Alias
            2) Sanusi  –> Azwar
            3) Surnah  –> Usman, Ali, Nur
            4) Misiha –> Zaini
            5) Ning –> Rus, Azwah
     2.2 Sabal # ………..
             1) Aisyah # …………    –> Yusup, Syukri
             2) Sardini # ……….. –> Sidki
             3) Patimah
     2.3 Cik Badiah
            1) Mas # ………. –> Awi, Romzi
            2) Nurwamah #  …….. tidak ada anak
            3) Miro`i
3. H. AYU # H. GIAR
     Anak-anaknya : tidak punya anak
4. PUTIH MALIAN # CIK SAWA
     4.1. Cik mas   # Mat Pekir (Fikri)
            1) Yusuf # …………   –> Jamilah, Fauziah, Sar`i
            2) Sorayah # ………. –> Syukri, Hatiah, Yati
            3) Saripah # ……….. –> Sapuro
     4.2. Golok Soleh # Sabal
             1) Sopuan
             2) Zakariah
             3) Cik Ijah
     4.3. Mahinah
             1) Bunayah # Asri
                 anak: Hosmiyah, Yuslaini, Abeti, Lukmanul Hakim, Nur Annisak, Ikbal, Fran,
                            Ratna
             2) Berhiah (alm)
             3)  Masliah (alm)
     4.4. Fatimah # Golok Ahmad
             1) Damiah
             2) Sarkowi
             3) Bermawi
             4) Ruzmah
             5) Idi
             6) Umar
             7) Ali
     4.5. Hamsonah # Abu
             1) Kartubi
             2) Zaiyah
             3) Ishak
             4) Jailani
             5) Suhai
             6) Hodijah
     4.6. Mat Darham # Sariah bt. H. Sobir
             1) Abusman
             2) Rosyidi
             3) A. Manaf
             4) M. Nasir # Husnah bt M. Said bin Tamiaso
             5) Ishak
             6) Lailah
             7) Sarifudin
5. H. UNING # PUTIH NYANTAK
     5.1. Mat Soleh # …………..
             1) Bustomi # ………….. –> Nasruddin, Ibnu Affan, Rokoiyah,  Biiznillah
             2) Aminuddin # ………… –> Zuroidah
             3) Fahrurrozi # …………..  –> Aisyah, Fatimah, Zaki, Rusli
     5.2. Zubaidah # ………..
             1) Asminah # Anang –> Tarbiyah
             2) Fatimah # Butlian –> Suprat, Yusmiar, Heri (Tambi)
             3) Yakub # Nur –> Rusman, Muslim, Qurziah, Abdullah Sobi, Hermanto, Banun,
                                                 Hairul Saleh
     5.3. M. Nur # …………..
             1) Hani # M. Ali Rozak
             2) Zainab (alm)
     5.4. Maimunah # ……………
             1) Mat Syukri # Sopiah –> Fini, Bed, Zul, Heri
             2) Ali Husin # Aminah –> Sasmita, Ahimsah, Andinita, Puji Rohyani, Faulina, Desi
             3) Hodijah #1. Abu #2 Sanusi  —> #1. Siti Aisyah  #2 Zulkifli, Hudai, Yusfa
             4) Halimah # Nasir –> Lin, Nizar
             5) Juairiah # Baharudin Meranjat –> Yadi, Efi, Wawan, Yanto
     5.5. Abdul Hamid # …………….
             1) A. Nawawi # Nazulah –> Yati, Yani, Sobirin, Sakdiah, Dahni, Nurjanah
             2) Nunsiha # H. Husin –> Tibroni, Mu`az, Fathiyah, Isro, Uziah
             3) Hj. Atikah # H.M. Yusuf  –> Safuro, Hatta, Taqwa, Najib
6. ZALEHA # PUTIH NYANTAK
     6.1. Yusup # ………..
             1) Marzuki
             2) Aisyah
             3) Golib
             4) Kifli
     6.2 Golok Ama # …………
             1) Muhtar
             2) Burhanan
             3) Nuriah
    6.3. Wahyu
            1) Mat Zen
            2) Wainun
            3) Cik Isa
            4) Kutni
bersambung ke Buku berikutnya Keluarga Besar Munyang H. Mat dan Munyang Rungkup
posting by. a. rozak abuhasan 25 Januari 2017

BUKU 2 MUNYANG DJIMIDANG

BUKU SILSILAH KELUARGA

 

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

 

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-1

 

Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahmi atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

 

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

 

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

BUKU 2 MUNYANG DJIMIDANG

Munyang Djimidang adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 1. DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 2. H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 3. LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 4. H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 5. RUNGKUP (NUR AMIN)

MUNYANG DJIMIDANG # NAFSIAH  anak 4 orang

1. H. GULU YA #1. AHMAD  #2. H. KIDUL                                                                                          2. MULKAN (PAIT) # HASIPAH                                                                                                          3. KONENG # H. TAMLASO                                                                                                                 4. HADIAH # HIBIR

 1. H. GULU YA # 1. AHMAD # 2. H. KIDUL
  1. H. NUNUH # H. BURHAN
  2. H. ABUBAKAR # H. ALIFAH
  3. SENAP # H. ARSYAD
  4. SITI ROGAYA # H. ROIS
  5. UMAR # MIS
  6. H. BEDAH # H. NUSI (dari suami H. KIDUL)
 2. PAIT (MULKAN) # HASIPAH binti NIDANDAK # NARISAH anak-anak
  1. SITI HADIAH # KUSIM (PANDAK)
   1. ABDULLAH
   2. HASUNAH
   3. MANSUR
   4. HJ. ASIA
   5. IBRAHIM
   6. HJ. SULHAH
  2. ABUHASAN # HJ. PATEMAH
   1. M. TOHIR
   2. HJ. DJAMIAH
   3. NUHORI (alm)
   4. ROBI`AH
   5. H.A. ROZAK ABUHASAN, MBA # HJ. SITI DJUAIRIAH
    1. ISWAN SAPRADI, AMD, SE # SUWENA
    2. ZULFANDI MUSAIRY SE # MUSTA`INAH binti H. ZAKI H. SOFUAN
    3. DANIFRAN HAFIZIN, AMD, S.KOM # DEWI EVILIAWATI AMD bt. …….
    4. DEDDI SUARLY SE
    5. EFRINA MURDIANASARI SE # IRFAN MAOLANI, S.KOM Bin H. MAMAN
    6. FAHLIA S.KOM # KHARISMA MUHAMMAD S.KOM bin DJULIANTO SH
   6. MUSA (alm)
   7. SALAMAH
   8. ISHAK ABUHASAN
   9. PATIMAH ABUHASAN, AMd.
  3. PATIMAH (ENOT) # 1. HABLI #2. HATIDIN
   1. HJ. HALIMAH binti HABLI # ABDULLAH # NURI
   2. BUHAYA # ABAS b. H. ASYIR
   3. CHODIDJAH # SUBNI
   4. AISYAH # M. YUSUP
   5. NAWAWI
  4. HATIMAH # AMER
   1. HOSIAN
   2. UMAR (alm)
  5. NAFSIDAH (KONENG)
  6. NAFSIAH (KCEK)
  7. HABAL (alm)
 3. KONENG # H. TAMLASO
 4. HADIAH # HIBIR

MUNYANG NIDANDAK

BUKU 6 MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN)

BUKU SILSILAH KELUARGA

 

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

 

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-1

 

Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahmi atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

 

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

 

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

BUKU 6

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN)

Munyang Rungkup (Nur Amin)  adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 1. DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 2. H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 3. LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 4. H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 5. RUNGKUP (NUR AMIN)

 

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN) anak 2 orang

 • SYAFE`I # INAYAH
 • ASIA # LAMAT
 1. SYAFE`I # INAYAT –> anak 3 orang
  1. SEDAP # MAT YASID
  2. NINGAYU # SITAM
  3. MALIK # ROMLAH # SAHIMAH (Manakat) –> anak dengan Romlah = 5 orang
   1. HJ. NURSILAH # H.M. MUSTOPAH –> anak-anak KUTNI # SULHA, Hj. ROSITA # H.A. LATIF, BAKRI, AKMAL, RUKIAH, Hj. MISNAWATI, SUPARMAN (alm)
   2. RUMAYAH # M. TOHIR bin ABUHASAN bin MULKAN(PAIT) bin DJIMIDANG –> anak-anak : A. RAHMAN, RIDUAN, AWALUDIN, SOBRI, SUHADI, SAMSUL dan AHIRUDIN (alm)
   3. ASRI # BUNAYAH anak-anak
    1. HOSMIYAH # RUSLAN –>Rizal Tadsrifudin, Siska Anggraini(alm), Rika, Habibi.
    2. YUSLAINI # SYAMHADI –> Idris, Indra, Aat, Imam, Sri Agustina.
    3. ABETI # SUHADI –> Lia (alm), Puput, Nita, Rara
    4. LUKMANUL HAKIM # FAHRIANI –> Eli
    5. NUR ANNISA` # TIBRONI –> Martini, Muh. Rizki
    6. IKBAL
    7. FRAN
    8. RATNA # NUGITO –> Inung, Gilang Muh. Fajri
   4. NANI # ZAINI
    1. ZULKIFLI
    2. ARHAM
    3. SUROH
    4. NUNIA
    5. YATI
    6. MAJRUN
    7. MAIDIL
    8. KARMIYATI
   5. ABD. ROHIM (ANANG) # MISUMAH
    1. FAIZAL #SUHAI
    2. SAHRIL
    3. WAZIR
 2. ASIA # LAMAT
  1. HATIMAH # HASAN
  2. SRI # HATIAH
  3. N.N.

 

 

 

BUKU 5 MUNYANG H. MAT

BUKU SILSILAH KELUARGA

 

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

 

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-1

 

Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahmi atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

 

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

 

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 

 A. ROZAK ABUHASAN, MBA
Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

BUKU 5 MUNYANG H. MAT isteri SABAL HANIFAH

Munyang H. MAT adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 • DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 • H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 • LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 • H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 • RUNGKUP (NUR AMIN)

4. Munyang H. MAT isterinya SABAL HANIFAH dikaruniai 7 orang anak:

4.1. HAMID

4.2. H. PUTIH RAHMAT

4.3. H. MAT PILOU

4.4. SAID

4.5. ROSIDAH

4.6. DUL WAHID

4.7. PANDAK MARSAN

4.1. HAMID isteri SABAL  anaknya 2 orang yaitu

4.1.1. BERHIAH  dan

4.1.2 LOK UDAH

4.2. H. PUTIH RAHMAT (PUTIH GANDU isteri H. MIS tidak dikaruniai anak

4.3. H. MAT PILOU isteri H. CIK IMAH dikaruniai 5 orang anak

4.3.1. ISHAK

4.3.2. BERHANAN

4.3.3. MAI

4.3.4. YAMINAH

4.3.5. SRI

4.4. SAID isteri CIK HADIAH dikaruniai 4 orang anak :

4.4.1. HASAN

4.4.2. JUAI

4.4.3. SALWAH

4.4.4. IBRAHIM isteri 2 orang yaitu 1 HATIAH  dan 2  SALBIAH

4.5. ROSIDAH # PUTIH LASO –> 3 orang anak

4.6. DUL WAHID

4.7. PANDAK MARSAN # TENGAH SAEDAH –> 8 ORANG ANAK

4.7.1. BUHAYA (alm)

4.7.2. BUN # ABUHASAN bin NAHI

4.7.3. DUL MUIN (alm)

4.7.4. MAIMUNAH (alm)

4.7.5. MUH. HASAN

4.7.6. USMAN # 1. BUHAYA  2. SALWA

4.7.7. H. MAUNAH # SUHAIMI

4.7.8. HAJRI

BUKU 6 MUNYANG RUNGKUP

BUKU SILSILAH KELUARGA

 

MUNYANG ABUBAKARUDDIN (BEROK) & MUNYANG PANDAK RASUDIN

MUNYANG DJIMIDANG

MUNYANG RUNDUP (H.ABUBAKAR)

MUNYANG LAMSIDIN

MUNYANG H. MAT

MUNYANG RUNGKUP (NUR AMIN

MUNYANG NADJAR

MUNYANG MAT ARIF

MUNYANG LEMAN

MUNYANG KADIM

MUNYANG H. GENAP

 

Disusun oleh HA. ROZAK ABUHASAN, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

 

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-1

 

Dengan   mengucap   Bismillahirrahmanirrahim saya susun Silsilah Keluarga ini dengan harapan dapat membantu mengetahui asal-usul keluarga yang mudah-mudahan dapat mempererat silaturrahmi atau tali persaudaraan.

 

Adapun awal penyusunan adalah bermula dari menanyakan kepada ayahanda Abuhasan bin Pait (Mulkan) tahun 1961 dan beberapa tambahan dari ibunda Hj. Patemah binti H.Asyir (H.Jongker) diawal tahun 2001.

 

Mengingat terbatasnya data, maka pencatatan dilakukan atas dasar ingatan sehingga mungkin penyusunan Silsilah Keluarga ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan, baik dalam penulisan nama maupun gelar-gelar tertentu.

Khusus Silsilah Keluarga Besar H.Rundup (H.Abubakar) saya kutip dari tulisan Nazori bin Mageni dengan penambahan  seperlunya.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapatdisebutkan satu persatu, sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana.

 

Sumbang saran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

 

Bandung, Agustus 2001

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-2

 

Hadirnya buku ini ditengah keeluarga mendapat sambutan yang sangat besar. Usul saran dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kesempurnaanbuku ini sungguh sangat membahagiakan saya. Terlebih bantuan dari adik saya Ishak Abuhasan yang dengan sangat bersemangat memberikan bantuan serta mendampingi saya dalam mengumpulkan data tambahan dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari berbagai tempat dan desa serta kota khususnya di Kecamatan Tanjung Batu, Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Diluar dugaan saya ternyata beberapa keluarga besar yaitu Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin merupakan saudara kandung, sehingga terhimpunlah suatu keluarga yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan ditemukannya keluarga lainnya yang sementara ini belum terungkap. Demikian juga halnya  Berok di Seritanjung, nama sebenarnya adalah Abubakaruddin anak dari pasangan suami isteri Abdul Gaib dan Nurtomas pecahan Usang Kabung Tg. Lalang. Sedangkan isteri H.Asyir bernama Siti Samijah (Rugut) mempunyai Saudarakandung perempuan di Tanjung Lalang bernama  Kcit (nama julukan) yang suaminya bernama Torib.

 

Akhirnya penyusun ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas bantuan yang diberikan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga buku ini di awal tahun 2002 dapat hadir lebih baik dari sebelumnya. Sumbangsaran semua pihak sangat diharapkan agar Silsilah Keluarga ini dapat lebih sempurna dimasa mendatang yang merupakan milik dan kebanggaan kita semua.

 

Bandung, Januari 2002

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-3

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-3 tahun 2006 dapat hadir ditengah-tengah kita semua. 

 

Edisi ke-3 ini  mengalami banyak sekali perubahan dengan terungkapnya Keluarga Besar Munyang Djimidang, H. Rundup (H.Abubakar) dan Lamsidin  yang ternyata saudaranya bertambah 2 orang lagi yaitu Munyang H. Mat dan Rungkup (Nur Amin) sehingga keluarga ini menjadi 5 (lima) bersaudara. Demikian pula terungkap keluarga Kulup Ramin 8 (delapan) bersaudara keturunan dari munyang H. Leman.

 

Dengan banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman.Khusus silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin; H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

 

Bandung, Maret 2006                          

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-4

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua. 

Edisi ke-5 ini diterbitkan karena banyaknya permintaan, walaupun tidak banyakmengalami perubahan kecuali format disesuaikan untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan silsilah setingkat munyang yang lebih sederhana dan penyesuaian halaman Silsilah munyang Berok (Abubakaruddin) dengan isterinya dari Tebedak masih diperlukan  masukan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda Asri bin H. Malik bin Syafei bin Munyang Rungkup (Nur Amin) beserta isterinya Bunayah bin Mahinah bt. Lamsidin;    H. Arsyad bin A. Kosim, Guru Ali Abuasan, wanda Sakni bin Mat Amit bin Munyang     Mat Arif yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana, namun mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

  

Bandung, Maret 2010                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

 

 1. ROZAK ABUHASAN, MBA
  Penyusun

KATA PENGANTAR

Cetakan ke-5

 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke Hadirat Ilahi Robbi, Buku Silsilah   Keluarga cetakan ke-5 tahun 2013 kembali hadir ditengah-tengah kita semua bertepatan dengan ulang tahun penyusun ke-69 (6 Juni 1944-6 Juni 2013)

Edisi Cetakan ke-5 ini mengalami perubahan dan dapat di download di internet pada http://arasilah.wordopress.com (ARA-SILSILAH.WORDPRESS.COM) untuk memudahkan dalam penambahan atau pengurangan dikemudian hari.

Banyaknya perubahan tersebut perlu pengelompokan dan penulisan ulang silsilah  secara keseluruhan dengan menggunakan Microsoft Office (Winword), sedang sket/Bagan silsilah dibuat dalam bentuk gambar (jpeg).

Dengan demikian maka mulai cetakan ke-5/2013 ini BUKU SILSILAH ini  Insya Allah dapat di download melalui Internet pada alamat Blog tersebut di atas dan Insya Allah akan kami terbitkan secara bertahap dimulai dari Kulit Buku dan Kata Pengantar tanpa mencantumkan Daftar Isi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran / masukan   sehingga Buku Silsilah Keluarga ini lebih sederhana dan mudah untuk melakukan penambahan/perubahan dikemudian hari.

Semoga Allah Swt. memberikan imbalan pahala yang berlipat kepada semuanya,

Amin ya Robbal ‘Alamin.        

      

Bandung, 6 Juni 2013                         

Penyusun,

H.A. Rozak Abuhasan, MBA

BUKU 5 MUNYANG RUNGKUP

 

Munyang Rungkup adalah 5 bersaudara. Tidak diketahui urutan mana yang lebih tua atau mana yang lebih muda. Penyusun mengelompokkan 5 bersaudara ini sebagai berikut :

 1. DJIMIDANG isterinya NAFSIAH
 2. H. RUNDUP (H. ABUBAKAR)
 3. LAMSIDIN isterinya KONENG ROSIPAH
 4. H. MAT isterinya SABAL HANIFAH
 5. RUNGKUP (NUR AMIN